SILNIKI ELEKTRYCZNE

Firma Kacperek posiada szeroką gamę silników elektrycznych. Ogromny magazyn silników elektrycznych pozwala na realizację zamówień od ręki.
Oferujemy silniki elektryczne jednofazowe i trójfazowe w wykonaniu kołnierzowym oraz łapowym, jak i wiele innych w tym:

– silniki elektryczne o mocy od 0.06kW do 30kW kilowatów (na zapytanie dostępne są również większe moce);

– silniki elektryczne asynchroniczne i synchroniczne;

– silniki elektryczne jednofazowe, trójfazowe, prądu stałego;

– silniki elektryczne mocowane łapowo i/lub kołnierzowo;

– silniki elektryczne z hamulcem. Silnik elektryczny z hamulcem przeznaczony jest do pracy w urządzeniach, gdzie samodzielny ruch silnika bez podania napięcia jest niedopuszczalny;

– silniki elektryczne przeciwwybuchowe;

– silniki elektryczne nierdzewne, antykorozyjne;

– silniki elektryczne odporne na zalania wodą, wysokie zapylenie, do IP69K

– silniki elektryczne w wykonaniu morskim, do pracy w wysokich/niskich temperaturach;

– silniki elektryczne wielobiegowe;

– silniki elektryczne o specjalnym zasilaniu zgodne z normami obowiązującymi w innych krajach;

– silniki elektryczne z nabudowamym enkoderem, falownikiem;

– silniki elektryczne do wentylatorów, pił tarczowych, pomp, innych urządzeń;

– silniki elektryczne z dodatkowym chłodzeniem. Obce chłodzenie to nic innego jak zewnętrzny wentylator, o niezależnym zasilaniu, który nadbudowuje się na silnik w celu lepszego odprowadzania ciepła. W większości przypadków, stosuję się je przy pracy silnika z falownikiem, kiedy przy niskich obrotach wentylatora własnego, efektywność chłodzenia jest niska i silnik zaczyna się grzać. Przegrzanie silnika może doprowadzić do jego uszkodzenia. Obce chłodzenie stosuje się najczęściej kiedy obroty silnika przy pracy ciągłej lub długotrwałej są poniżej 700[1/min]. Nie jest to sztywna granica. Wszystko zależy od warunków otoczenia, temperatury, wilgotności, zapylenia , warunków zabudowy(cyrkulacja powietrza) oraz obciążenia. W pewnych specjalnych przypadkach nawet silniki 8-polowe (ok700 [1/min]) wyposaża się w zewnętrzny wentylator. Wszystko zależy jaką temperaturę uzyskuje silnik podczas pracy.
W ofercie posiadamy obce chłodzenia, który możemy nabudować na praktycznie każdy silnik. Posiadają one w standardzie zasilanie 230V lub 400V(na zapytanie inne napięcia). Należy pamiętać, że podczas pracy z falownikiem, obce chłodzenie musi być podłączone niezależnie.


Podstawowe parametry oferowanych przez nas silników:

Klasa izolacji
We wszystkich prezentowanych silnikach zastosowana jest izolacja klasy F (temperatura pracy do 155°C).
Wszystkie silniki o mocy nie ułamkowej posiadają czujniki temperatury wbudowane w uzwojenia co przy zastosowaniu właściwego wyłącznika elektromagnetycznego pozwala samoczynnie wyłączyć silnik w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia.
Silniki wielkości 160 i większe są zaopatrzone w czujnik PTC
Układ izolacyjny tych silników pozwala na zasilanie ich przez przemiennik częstotliwości prądu (falownik).

Stopień ochrony
Oferowane silniki posiadają stopień ochrony IP55 wg EN 60034, co oznacza, że silniki są odporne na wnikanie pyłów w ilościach zakłócających ich pracę oraz na strumień wody z dowolnego kierunku.

Konstrukcja silników
Silniki do wielkości mechanicznej 160 są w obudowach aluminiowych. Z kolei silniki od wielkości mechanicznej 180 są wykonane w obudowie żeliwnej.
Korpusy mają taką konstrukcję, która umożliwia konfigurację silnika ze skrzynką zaciskową usytuowaną na górze , po prawej lub po lewej stronie. Standardowo silniki dostarczane są ze skrzynką zaciskową na górze.

Łożyska
Silniki do wielkości mechanicznej 180 wyposażone są w łożyska kryte (ZZ lub 2RS) i nie wymagają obsługi. Natomiast silniki od wielkości mech. 200 wyposażone są w smarowniczki. Środek smarny powinien być uzupełniany zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczną.

Chłodzenie
W standardowym silniku funkcję chłodzącą spełnia wentylator osadzony na wale i osłonięty pokrywą perforowaną. W związku z tym, że wentylator jest osadzony bezpośrednio na wale silnika, efektywność chłodzenia jest ściśle związana z prędkością obrotową tego wału.
Silniki przeznaczone do pracy z falownikami, których prędkości obrotowe będą obniżane poniżej 700 obr/min, powinny być wyposażone w niezależny układ chłodzenia (tzw. obce chłodzenie). Dzięki takiemu rozwiązaniu, intensywność chłodzenia silnika jest stała i niezależna od jego prędkości obrotowej.

Sprawność IE1, IE2, IE3
Sprawność silnika elektrycznego to stosunek mocy mechanicznej oddawanej na wale silnika do mocy elektrycznej pobranej przez silnik. Energia elektryczna, która nie jest zamieniana w energię mechaniczną powoduje straty. Aby straty te zredukować i zwiększyć sprawność silnika optymalizuje się jego konstrukcję i wykorzystane materiały.
W krajach Unii Europejskiej wprowadzono prawne uregulowania w zakresie sprawności silników elektrycznych niskiego napięcia. W 2009 roku Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie (UE) 640/2009 znane też jako EU MEPS (Minimal Efficiency Performance Standard – Minimalny Standard Wydajności Energetycznej). Rozporządzenie to określiło:
– przedmiot i zakres silników objętych regulacjami,
– poziomy oraz klasy sprawności (IE1, IE2, IE3, IE4),
– sposób oznaczania sprawności na tabliczkach znamionowych,
– harmonogram wykonania dyrektywy.
Wyłączenia:
– silniki wyposażone w sterownik bezstopniowy (z falownikiem),
– silniki z hamulcem,
– silniki przeciwwybuchowe,
– silniki o obrotach 700rpm,
– silniki zaprojektowane do pracy:
• w pełnym zanurzeniu w cieczy,
• na wysokościach powyżej 4000m n.p.m.,
• w temperaturze otoczenia powyżej 60°C,
• w temperaturze otoczenia poniżej -30°C,
• inne wg rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2f6abfe6-6030-42ae-8ce5-90e0e327b8fc/language-pl

KONTAKT

Oddział w Warszawie tel: (22) 632-24-45
Oddział w Łomiankach tel: (22) 751-99-39
kacperek@kacperek.pl

Dział handlowy pracuje w godzinach 7.00-15.30.

Możliwy jest odbiór zamówień z oddziału w Łomiankach poza godzinami pracy działu handlowego po uprzednim uzgodnieniu z handlowcem prowadzącym zamówienie. Brak wcześniejszego uzgodnienia może spowodować, że towar nie będzie przygotowany do odbioru.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

DOŁĄCZ DO NAS

© 2018 Kacperek | All rights reserved. | Wykonanie: Goldkey
TOP