Filtry wyjściowe

Opis

W stosowanych powszechnie przemiennikach częstotliwości duża częstość zmian prądu i duże stromości impulsów prądowych wywołanych komutacją bardzo szybkich przyrządów półprzewodnikowych mocy powodują, podobnie jak w obwodach wejściowych przemienników, szereg niekorzystnych zjawisk w obwodzie przekształtnik – połączenia kablowe – silnik.

Krótkie czasy przełączeń tranzystorów IGBT rzędu 100 ns oraz stromość fali prostokątnej na wyjściu przemiennika zawierającej się między 3 a 10 KV / μs powoduje pojawienie się w połączeniach kablowych prądów wysokiej częstotliwości.

W dłuższych połączeniach przekształtnik – silnik, prądy wysokiej częstotliwości powodują powstanie przepięć znacznie przekraczających napięcie nominalne przemiennika. W kablach przepięcia te powodują mikro przebicia oraz proces niszczenia izolacji. W silnikach prądy wysokiej częstotliwości i związane z tym pojemności pasożytnicze wywołują naprężenia mechaniczne uzwojeń i w efekcie uszkodzenia izolacji Następuje zwiększenie hałasów w silniku i związane z tym zwiększenie strat dodatkowych. W częściach mechanicznych silnika występuje zjawisko korozji elektrycznej. Niekorzystne zjawiska emisji prądów zakłóceniowych występują najczęściej w starszych konstrukcjach silników. W silnikach wyraźnie przewidzianych przez producenta do zasilania z przemienników częstotliwości zjawiska te są mniej krytyczne

Wysoka wartość du/dt w napięciu przemiennika może wywołać efekt rezonansu. Napięcie rezonansowe nakłada się na napięcie przemiennika. Chwilowy wzrost napięcia dochodzący do dwukrotnej wartości znamionowej, rejestrowany jest najczęściej od strony silnika.

FSC – filtry wyjściowe stromościowe dU/dt
Efektem działania filtru du/dt jest ograniczenie stromości przebiegów impulsowych w napięciu przewodowym i ograniczenie ujemnych skutków prądów zakłócających. Filtry du/dt tłumią składową asymetryczną prądu zakłóceniowego. Skompensowany prądowo dławik ogranicza przepięcia powstałe na wyjściu przemiennika częstotliwości. Tłumiąc składową asymetryczną prądu zakłóceniowego zmniejszamy znacznie zakłócenia elektromagnetyczne w przedziale częstotliwości od 1 do 30 MHz.Filtry du/dt mają mały strumień rozproszenia, mogą być zatem instalowane w pobliżu urządzeń elektronicznych. Ograniczające stromości występujących przepięć są skuteczne przy niewielkich długościach kabli (do 50 m) i częstotliwości modulacji przemienników powyżej 2,5 kHz.

CNW 933- filtry wyjściowe sinusoidalne

Filtry sinusoidalne są kombinacją indukcyjności i pojemności. Kształtują przebiegi impulsowe napięcia na wyjściu przemiennika częstotliwości modulowane określoną częstotliwością w przebieg o kształcie sinusoidalnym pozbawionym praktycznie przepięć zakłócających. Prąd fazowy ma przebieg sinusoidalny, zatem bilans strat i warunki pracy silników asynchronicznych zasilanych z przemienników z filtrami sinusoidalnymi na wyjściu są analogiczne jak przy zasilaniu z sieci przemysłowej.

Dyskomfortem który należy uwzględnić przy zastosowaniu filtrów sinusoidalnych są straty wydzielane w filtrze. Filtry sinusoidalne należy stosować przy połączeniach kablowych o długości powyżej 100m, można wtedy zrezygnować z zastosowania kabli ekranowanych.

KONTAKT

Oddział w Warszawie tel: (22) 632-24-45
Oddział w Łomiankach tel: (22) 751-99-39
kacperek@kacperek.pl

Dział handlowy pracuje w godzinach 7.00-15.30.

Możliwy jest odbiór zamówień z oddziału w Łomiankach poza godzinami pracy działu handlowego po uprzednim uzgodnieniu z handlowcem prowadzącym zamówienie. Brak wcześniejszego uzgodnienia może spowodować, że towar nie będzie przygotowany do odbioru.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

DOŁĄCZ DO NAS

© 2018 Kacperek | All rights reserved. | Wykonanie: Goldkey
TOP