Filtry wejściowe

Opis

Filtr przeciwzakłóceniowy definiowany jest w ten sposób, że działa on przez eliminację niepotrzebnych części widma sygnałów elektrycznych to jest tych części które nie zawierają informacji istotnych dla treści danego sygnału.

Filtr jest scharakteryzowany przez stratę sygnału na drodze, na której sam się znajduje. Parametr ten charakteryzujący skuteczność filtrowania jest określany jako tłumienność wtrąceniowa. Z definicji jest to poziom sygnału /U2/ pozostałego po włączeniu filtru odniesiony do poziomu sygnału /U1/ obserwowanego w tym samym punkcie układu bez filtru.

Tłumienność wyrażona w (dB) = 20 log 10 (U2 / U1)

Przy zakłóceniach sieciowych w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz stosuje się filtry RFI o takim poziomie tłumienia, aby poziom emisji wywołanej tymi zakłóceniami był niższy od przewidzianej w normach.

W filtrach RFI występują dwie składowe prądów zakłócających symetryczna i asymetryczna. Składowa symetryczna występuje tylko w przewodach fazowych linii zasilającej i ma mały udział w emisji zakłóceń. Składowa asymetryczna prądu jest głównym źródłem zakłóceń radioelektrycznych, przepływa we wszystkich przewodach fazowych oraz w przewodzie neutralnym, a wraca przewodem PE lub magistralą uziemiającą.

Ważną cechą filtru jest jego „wzajemność”. Oznacza to, że przy danych impedancjach źródła i obciążenia tłumienność filtru jest jednakowa w obu kierunkach: od źródła do odbiornika i od odbiornika do źródła. „Wzajemność” nie oznacza odwracalności dlatego producenci zawsze wskazują stronę zasilania.

FF – filtry typu footprint – montowane pod falownik LS
Filtry przeciwzakłóceniowe typu „footprint”, montowane pod falownik LS, o podwyższonej tłumienności klasy B.

Zastosowanie tych filtrów pomaga w łatwiejszym montażu i – co ważne -pozwala na zaoszczędzenie miejsca na płycie montażowej w szafie sterowniczej. Zastosowanie filtra zwiększa tylko głębokość falownika.

Filtry produkowane są z komponentów najwyższej jakości, aby spełnić najwyższe wymagania europejskich norm kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Dobór filtrów FF do falowników LS

FEG – filtry standardowe 1-fazowe klasy B
Seria 1-fazowychfiltrów przeciwzakłóceniowych FEG jest zaprojektowana do 1-fazowych przemienników częstotliwości, systemów napędowych, zasilaczy oraz instalacji przemysłowych. Zapewnia standardy zgodne z najnowszymi normami kompatybilności elektromagnetycznej i standardami bezpieczeństwa

Właściwości

– Prąd znamionowy od 3A do 16A
– Wysokie tłumienie składowych symetrycznych iniesymetrycznych
– Mały prąd upływu
– Łatwy do instalacji
– Przeciążalność 1,5x In przez 1min

 

FEE – filtry standardowe 3-fazowe klasy A

Filtry przeciwzakłóceniowe FEE to standardowe filtry do zaprojektowane do przemienników częstotliwości, systemów napędowych oraz zasilaczy. Są one doskonałym i ekonomicznym rozwiązaniem, spełniających wysokie wymagania tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych

– zasilanie 3-fazowe do napięcia 480V
– łatwy do montażu
– wysokie tłumienie składowych symetrycznych i niesymetrycznych
– mały prąd upływu
– małe przyrosty temperaturowe
– zaciski konektorowe i śrubowe

FLD – filtry standardowe 3-fazowe klasy B

Seria filtrów przeciwzakłóceniowych o wysokiej tłumienności FLD jest zaprojektowana do przemienników częstotliwości, systemów napędowych, zasilaczy oraz instalacji przemysłowych. Zapewnia najwyższe standardy innowacyjności, zgodne z najnowszymi normami kompatybilności elektromagnetycznej i standardami bezpieczeństwa.

– Zastosowanie 3-fazowe do napięcia 480VAC
– Bardzo wysokie tłumienie składowych symetrycznych i niesymetrycznych
– Mały prąd upływu
– Wykonanie książkowe łatwe do instalowania, o małej wadze
– dobre rozpraszanie ciepła
– dedykowany do długich przewodów zasilających (do 50m)
– Zaciski śrubowe

FEP – filtry standardowe dużej mocy 3-fazowe klasy B

 

Seria filtrów przeciwzakłóceniowych o wysokiej tłumienności FEP jest zaprojektowana do przemienników częstotliwości, systemów napędowych, zasilaczy oraz instalacji przemysłowych. Są przeznaczone do układów dużych mocy

– Prąd znamionowy od 150A do 2500A
– Bardzo wysokie tłumienie składowych symetrycznych i niesymetrycznych
– Mały prąd upływu
– Dobre rozpraszanie ciepła
– Zaciski szynowe

KONTAKT

Oddział w Warszawie tel: (22) 632-24-45
Oddział w Łomiankach tel: (22) 751-99-39
kacperek@kacperek.pl

Dział handlowy pracuje w godzinach 7.00-15.30.

Możliwy jest odbiór zamówień z oddziału w Łomiankach poza godzinami pracy działu handlowego po uprzednim uzgodnieniu z handlowcem prowadzącym zamówienie. Brak wcześniejszego uzgodnienia może spowodować, że towar nie będzie przygotowany do odbioru.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

DOŁĄCZ DO NAS

© 2018 Kacperek | All rights reserved. | Wykonanie: Goldkey
TOP