Przekaźniki nadzorcze

Kategoria:

Opis

Przekaźnik nadzorczy przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania do kontroli asymetrii, kierunku faz oraz zadziałania styków stycznika w sieciach trójfazowych AC. Służy do zabezpieczenia odbiorników (np. silników) przed wystąpieniem asymetrii napięciowej, nieprawidłowej kolejności faz lub uszkodzeniem styków stycznika wykonawczego. Przekaźnik posiada regulowany czas opóźnienia wyłączenia w zakresie od 1s do 10s oraz nastawiany próg asymetrii napięciowej od 5 do 30%. Przekaźnik zasilany jest z fazy L1 i nie zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia zasilającego. W przypadku wykrycia asymetrii napięciowej za stycznikiem wykonawczym (na zaciskach V1, V2, V3), przekaźnik zostanie wyłączony na stałe i ponowne jego uruchomienie wymaga odłączenia i ponownego załączenia napięcia zasilającego. Po podaniu zasilania układ załączy obwód stycznika tylko w przypadku braku asymetrii i wykrycia poprawnej kolejności faz, niezależnie od ustawionego czasu opóźnienia. W przypadku braku potrzeby kontroli styków stycznika, wejścia V1, V2 oraz V3 można pozostawić niepodłączone. Stan przekaźnika wskazywany jest przy pomocy dwóch diod LED.

Przekaźnik nadzorczy MPN-PDC-A230-108
 MPN-PDC-A230-108– Trójfazowy przekaźnik kontroli obecności i kierunku faz
– Przeznaczony do kontroli napięć 3×230/400V AC
– Pomiar asymetrii oraz kierunku faz
– Kontrola styków stycznika
– Regulacja progu asymetrii
– Regulacja czasu opóźnienia
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 1 styk przełączny 8A

Opis funkcji przekaźnika nadzorczego:

9PNMA (asymetry) – wzrost napięcia asymetrii powyżej ustalonego progu Uasym powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia asymetrii nie spadnie poniżej Uasym, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcie asymetrii spadnie poniżej wartości Uasym. Układ nie reaguje na asymetrię trwającą krócej od nastawionego czasu T. W przypadku wykrycia asymetrii na stykach stycznika, układ zostanie trwale wyłączony i ponowne uruchomienie wymaga odłączenia i ponownego załączenia napięcia zasilającego.

 

 10PNMS (sequence) – zmiana kierunku faz powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T kierunek faz nie powróci do poprawnego, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy układ kontrolny wykryje poprawny kierunek faz.
Przekaźnik nadzorczy MPN-V3A-M230-108
MPN-V1A-M230-108– Trójfazowy przekaźnik nadzorczy napięciowy
– Przeznaczony do kontroli napięć 3×230/400VAC lub 1x230V AC/DC
– Pomiar napięcia, asymetrii oraz kierunku faz
– Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia TrueRMS
– Funkcje window i undervoltage
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 1 styk przełączny 8A

Opis funkcji przekaźnika nadzorczego:

12PNMA (asymetry) – wzrost napięcia asymetrii powyżej ustalonego progu Uasym powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia asymetrii nie spadnie poniżej Uasym, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcie asymetrii spadnie poniżej wartości Uasym. Układ nie reaguje na asymetrię trwającą krócej od nastawionego czasu T. W przypadku wykrycia asymetrii na stykach stycznika, układ zostanie trwale wyłączony i ponowne uruchomienie wymaga odłączenia i ponownego załączenia napięcia zasilającego.
 13PNMS (sequence) – zmiana kierunku faz powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T kierunek faz nie powróci do poprawnego, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy układ kontrolny wykryje poprawny kierunek faz.
14PNMU (undervoltage) – spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartości napięcia wejściowego będzie nieprzerwanie mniejsza od Umin, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz przekroczą wartości Umax. Układ nie reaguje na spadki napięć trwających krócej od nastawionego czasu T.

 

 15PNMW (window) – spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin lub wzrost powyżej Umax powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartości napięcia wejściowego będzie znajdować się nieprzerwanie poza zakresem [Umin, Umax], przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz znajdować będą się pomiędzy nastawionymi progami Umin i Umax. Układ nie reaguje na przekroczenia progów trwających krócej od nastawionego czasu T.
Przekaźnik nadzorczy MPN-V1A-U230-108
 MPN-V1A-M230-108– Jednofazowy przekaźnik nadzorczy napięciowy
– Przeznaczony do kontroli napięć 12, 24, 230V AC/DC
– Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia TrueRMS
– Funkcje window i undervoltage- Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 1 styk przełączny 8A

Opis funkcji przekaźnika nadzorczego:

17PNMU (undervoltage) – spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartości napięcia wejściowego będzie nieprzerwanie mniejsza od Umin, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz przekroczą wartości Umax. Układ nie reaguje na spadki napięć trwających krócej od nastawionego czasu T.
 18PNMW (window) – spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin lub wzrost powyżej Umax powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartości napięcia wejściowego będzie znajdować się nieprzerwanie poza zakresem [Umin, Umax], przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz znajdować będą się pomiędzy nastawionymi progami Umin i Umax. Układ nie reaguje na przekroczenia progów trwających krócej od nastawionego czasu T.
Przekaźnik nadzorczy rezystancyjny MPN-RTA-M230-108
X19PN– Przekaźnik rezystancyjny do kontroli temperatury urządzeń wyposażonych w czujniki PTC typu A

– Możliwość wykorzystania do 6 czujników

– Detekcja przekroczenia maksymalnej temperatury pracy

– Detekcja zwarcia w obwodzie czujników

– Napięcie zasilania 230VAC lub 24VAC/DC

– Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia

– Zgodny z normami PN-EN 60730-1, PN-EN 60947-8A

Opis funkcji przekaźnika nadzorczego:

20PNRT – wzrost rezystancji powyżej 80Ω powoduje wygaszenie czerwonej diody i załączenie przekaźnika R. Po przekroczeniu 3300Ω wyłączony zostaje przekaźnik R, a czerwona dioda LED pulsuje sygnalizując przekroczenie dopuszczalnej temperatury. Spadek rezystancji poniżej 1800Ω powoduje ponowne załączenie R. W sytuacji wykrycia zwarcia obwodu czujników PTC (<70Ω) przekaźnik R zostaje wyłączony, a czerwona dioda LED pali się światłem ciągłym.

KONTAKT

Oddział w Warszawie tel: (22) 632-24-45
Oddział w Łomiankach tel: (22) 751-99-39
kacperek@kacperek.pl

Dział handlowy pracuje w godzinach 7.00-15.30.

Możliwy jest odbiór zamówień z oddziału w Łomiankach poza godzinami pracy działu handlowego po uprzednim uzgodnieniu z handlowcem prowadzącym zamówienie. Brak wcześniejszego uzgodnienia może spowodować, że towar nie będzie przygotowany do odbioru.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

DOŁĄCZ DO NAS

© 2018 Kacperek | All rights reserved. | Wykonanie: Goldkey
TOP