Opis

Elementy te są stosowanie w aplikacjach napędowych i innych do redukcji harmonicznych oraz komutacyjnych zapadów napięcia i zwiększenia niezawodności całego układu napędowego oraz ochrony zarówno urządzeń, jak i sieci zasilającej przed zjawiskiem zakłóceń niskiej częstotliwości. Jakość energii zasilającej jest tematem, który odgrywa coraz większą rolę w energetyce, ponieważ dostawca energii ma prawny nakaz dostarczenia klientowi energii o ściśle określonych parametrach takich jak zawartość harmonicznych, amplituda napięcia, częstotliwość itd. By to osiągnąć należy ograniczyć oddawanie do sieci zakłóceń generowanych przez rożne rodzaje urządzeń podłączonych do sieci, szczególnie tych, które pobierają odkształcony prąd z sieci.
DŁ-X – dławiki wejściowe 1-fazowe
Dławiki 1-fazowe stosowane są w układach zasilających najczęściej do ochrony tyrystorów i tranzystorów mocy przed gwałtownym wzrostem prądu przewodzenia. Ponadto dławiki sieciowe ograniczają przepięcia komutacyjne w obwodzie oraz amplitudę impulsów prądu wstecznego przy wyłączaniu tyrystorów, są też zabezpieczeniem sieci zasilającej przed propagacją wyższych harmonicznych.

Dobór dławików 1-fazowych:

FS – dławiki toroidalne
Dławiki toroidalne są szczególnie efektywne w przypadku, gdy interferencje są emitowane przez napędy zasilające silnik i powodujące zakłócenia w systemach sterowania, komunikacji, odbiornikach radiowych i telewizyjnych znajdujących się w pobliżu instalacji. Zastosowanie właściwego dławika na kablu zasilającym silnik może rozwiązać wiele problemów. Dławiki mogą być używane razem z filtrami liniowymi do eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych.

 

Zdarza się, że problemy kompatybilności elektromagnetycznych mogą pojawiają się, kiedy w instalacjach urządzenia działają na siebie nawzajem, np.: panele sterujące mogą zakłócać niskonapięciowe sygnały w obwodach czujników. Zastosowanie indukcyjności w postaci dławika toroidalnego na kablach sterowniczych i kablach czujników zwykle rozwiązuje problem zakłóceń. Do określenia liczby i miejsca zastosowania dodatkowych dławików konieczne jest wykonanie testów do uzyskania najlepszej konfiguracji.

Dobór dławików toroidalnych

Schemat podłączenia

DLS – dławiki wejściowe 3-fazowe

Dławiki sieciowe mogą być stosowane po stronie zasilania przemienników częstotliwości. Zastosowanie ich w układzie przekształtnikowym pozwala zniwelować chwilowe piki napięcia i prądu powodowane załączeniami urządzeń i komutacją oraz ogranicza poziom harmonicznych w obwodzie.

Dobór dławików wejściowych

DLSIL – dławiki wyjściowe 3-fazowe
Dławiki silnikowe, o dużej masie żelaza, mają bardzo dobre właściwości magazynowania energii magnetycznej. Dławiki o dużej indukcyjności kompensują pojemności między przewodami fazowymi oraz między przewodami a potencjałem ziemi, tłumiąc zarówno składową symetryczną prądu zakłóceniowego jak i składową asymetryczną.

Dobór dławików wyjściowych:

KONTAKT

Oddział w Warszawie tel: (22) 632-24-45
Oddział w Łomiankach tel: (22) 751-99-39
kacperek@kacperek.pl

Dział handlowy pracuje w godzinach 7.00-15.30.

Możliwy jest odbiór zamówień z oddziału w Łomiankach poza godzinami pracy działu handlowego po uprzednim uzgodnieniu z handlowcem prowadzącym zamówienie. Brak wcześniejszego uzgodnienia może spowodować, że towar nie będzie przygotowany do odbioru.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

DOŁĄCZ DO NAS

© 2018 Kacperek | All rights reserved. | Wykonanie: Goldkey
TOP