Przekaźniki czasowe

Kategoria:

Opis

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy MPC jest elementem pomocniczym wspomagającym automatyzację w przemysłowych systemach sterowania. Znajduje zastosowanie także w wyrobach, gdzie istotne jest załączanie obwodów zależne od różnorodnych schematów czasowych. Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC, standardowy typ obudowy pasujący do obecnych na rynku szaf sterowniczych oraz duże przenoszone prądy obciążenia pozwalają na zastosowanie przekaźnika w wielu wyrobach końcowych jako samodzielne układy sterujące lub elementy większego systemu. Dzięki zastosowaniu mikrokontrolera przekaźnik cechuje wysoka stabilność odmierzanego czasu, szeroki zakres nastaw 0.1s…100h oraz duży wybór dostępnych funkcji czasowych. Stan przekaźnika oraz informacja o odmierzaniu czasu wskazywane są przy pomocy dwóch diod

Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny MPC-A07-U240-208
MPC-A07-U240-208Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy
– 7 funkcji czasowych
– 7 zakresów czasowych
– Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 2 styki przełączne 8A

Opis funkcji przekaźnika czasowego:

TAOpóźnione zadziałanie (TA) – po załączeniu napięcia zasilającego przekaźnik wykonawczy jest w stanie wyłączenia i rozpoczyna się odliczanie nastawionego czasuT. Po upływie czasu przekaźnik zostaje na stałe załączony. Rozpoczęcie kolejnego cyklu pracy możliwe jest po wyłączeniu i ponownym podaniu napięcia zasilającego.
TBOdmierzanie czasu zadziałania (TB) – po załączeniu zasilania przekaźnik wykonawczy zostaje załączony i pozostaje w tym stanie przez czas T. Po upływie czasu przekaźnik zostaje na stałe wyłączony. Rozpoczęcie kolejnego cyklu pracy możliwe jest po wyłączeniu i ponownym podaniuna pięcia zasilającego.
TCPraca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy (TC) – po podaniu napięcia zasilającego przekaźnik wykonawczy jest naprzemiennie załączany i wyłączany na czas T. Rozpoczęcie pracy zaczyna się od stanu wyłączonego.
TDPraca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania (TD) – po podaniu napięcia zasilającego przekaźnik wykonawczy jest naprzemiennie załączany i wyłączany na czas T. Rozpoczęcie pracy zaczyna się od stanu załączonego
TFOpóźnione odpadanie z przedłużaniem wyzwalane zboczem opadającym na styku S (TF) – po podaniu stanu wysokiego na wejście sterujące przekaźnik wykonawczy zostaje załączony. Ujemne zbocze na styku rozpoczyna odmierzania czasu T, po którym przekaźnik zostaje wyłączony. W trakcie odmierzania czasu Tpodanie stanu wysokiego na styk powoduje skasowanie licznika czasu i oczekiwanie na kolejne zbocze opadające
TGGeneracja impulsu bez przedłużania wyzwalana zboczem narastającym na styku S (TG) – w momencie wystąpienia narastającego zbocza na styku przekaźnik wykonawczy zostaje załączony na czas T. W trakcie odmierzania czasu przekaźnik nie reaguje na ewentualne impulsy na styku S.
TIGeneracja impulsu bez przedłużania wyzwalana zboczem opadającym na styku S (TI) – w momencie wystąpienia opadającego zbocza na styku przekaźnik wykonawczy zostaje załączony na nastawiony czas T. W trakcie odmierzania czasu przekaźnik nie reaguje na ewentualne impulsy na styku S.
TJOpóźnione załączenie i wyłączenie sterowane stykiem S (TJ) – podanie stanu wysokiego na styk spowoduje załączenie przekaźnika wykonawczego po upływie czasu T. Po dezaktywacji styku sterującego, przekaźnik wyłączy się po czasie T. Podanie impulsu sterującego krótszego od spowoduje załączenie przekaźnika na czas z opóźnieniem T
Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny MPC-B07-U240-208

Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny MPC-B07-U240-208

MPC-B07-U240-208Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy
– 7 funkcji czasowych
– 7 zakresów czasowych
– Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 2 styki przełączne 8A

Opis funkcji przekaźnika czasowego:

 1TMGeneracja impulsu wyzwalana zmianą stanu na styku S (TM) – po podaniu napięcia zasilającego przekaźnik R pozostaje w stanie wyłączenia. Każda zmiana stanu na styku S powoduje załączenie przekaźnika R na czas T. Jeżeli impuls sterujący będzie krótszy od T, przekaźnik R załączy się na czas2T.
 2TEOpóźnione odpadanie bez przedłużania wyzwalane zboczem opadającym na styku S (TE) – po podaniu stanu wysokiego na wejście sterujące S przekaźnik wykonawczy R zostaje załączony. Ujemne zbocze na styku S rozpoczyna odmierzania czasu T, po którym przekaźnik R zostaje wyłączony. W trakcie odmierzania czasu T układ nie reaguje na ewentualne impulsy na styku S.
 3THGeneracja impulsu z przedłużaniem wyzwalana zboczem narastającym na styku S (TH) – w momencie wystąpienia narastającego zbocza na styku S przekaźnik wykonawczy R zostaje załączony na czas T. Ewentualne zbocze narastające na styku S podane w trakcie odmierzania czasu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu T od początku
 4TNOdmierzanie czasu przerwy bez przedłużania wyzwalane zboczem narastającym na styku S (TN) – po podaniu napięcia zasilającego przekaźnik R pozostaje w stanie wyłączenia. Dodatnie zbocze na styku S powoduje wyłączenie przekaźnik R i rozpoczęcie odmierzanie czasu T, po którym przekaźnik R zostaje załączony. W trakcie odmierzania czasu układ nie reaguje na ewentualne impulsy na styku S.
 5TOOdmierzanie czasu przerwy z przedłużaniem wyzwalane zboczem narastającym na styku S (TO) – po podaniu napięcia zasilającego przekaźnik R pozostaje w stanie wyłączenia. Dodatnie zbocze na styku S rozpoczyna odmierzanie czasu T, po którym przekaźnik R zostaje załączony. W trakcie odmierzania czasu każde dodatnie zbocze na styku S powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu od początku.
 6TLPraca bistabilna sterowana zestykiem S z funkcją opóźnionego wyłączenia (TL) – każde zbocze narastające występujące na styku S powoduje zmianę stanu przekaźnika R na przeciwny. Jeżeli przekaźnik R zostanie pozostawiony w stanie załączenia, nastąpi jego automatyczne wyłączenie po upływie czasu T.
 7BAPraca bistabilna sterowana zestykiem S (BA) – każde zbocze narastające na styku S powoduje zmianę stanu przekaźnika wykonawczego na przeciwny. Po załączeniu zasilania przekaźnik R pozostaje w stanie wyłączenia.
Przekaźnik czasowy do rozruchu gwiazda trójkąt MPC-TTZ-U240-216
MPC-TTZ-U240-216 _foto1– Przekaźnik rozruchowy gwizada/trójkąt
– 7 zakresów czasowych
– Regulacja czasu rozruchu i przełączania
– Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 2 styki przełączne 16A

Opis funkcji przekaźnika czasowego:

Przekaźnik rozruchowy gwiazda-trójkąt (TZ)
Przekaźnik czasowy MPC-TTT-U240-208
MPC-TTT-U240-208– Jednofunkcyjny przekaźnik czasowy
– 7 zakresów czasowych
– Niezależna nastawa czasów T1 i T2
– Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 2 styki przełączne 8A

Opis funkcji przekaźnika czasowego:

tttGeneracja impulsów wyzwalana zmianą stanu na styku S (TT) – zbocze narastające na styku powoduje załączenie przekaźnika wykonawczego na czas T1, natomiast opadające na czas T2. Jeżeli impuls na styku będzie krótszy od T1, przekaźnik R zostanie załączony na czas T1+T2.
Przekaźnik czasowy MPC-TVW-U240-208
MPC-TVW-U240-208– Jednofunkcyjny przekaźnik czasowy
– 7 zakresów czasowych
– Niezależna nastawa czasów T1 i T2
– Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 2 styki przełączne 8A

Opis funkcji przekaźnika czasowego:

TVVOpóźnione załączenie i odmierzanie czasu zadziałania (TV) – po podaniu zasilania przekaźnik wykonawczy pozostaje wyłączony i rozpoczyna się odmierzanie czasu T1. Po zakończeniu odmierzania czasu T1 przekaźnik zostaje załączony na czas T2. Rozpoczęcie nowego cyklu pracy możliwe jest jedynie po odłączeniu i ponownym podaniu napięcia zasilającego.
TWWOdmierzanie pojedynczego cyklu pracy i przerwy (TW)
Przekaźnik czasowy MPC-TXY-U240-208
MPC-TXY-U240-208– Jednofunkcyjny przekaźnik czasowy
– 7 zakresów czasowych
– Niezależna nastawa czasów T1 i T2
– Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 2 styki przełączne 8A

Opis funkcji przekaźnika czasowego:

TXXAsymetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania (TX) – po podaniu zasilania przekaźnik wykonawczy cyklicznie załącza się na czas T1 oraz wyłącza na czasT2. Układ rozpoczyna pracę od załączenia.
TYYAsymetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy (TY) – po podaniu zasilania przekaźnik wykonawczy cyklicznie wyłącza się na czas T1 oraz załącza na czasT2. Układ rozpoczyna pracę od stanu wyłączenia.
Programowalny przekaźnik czasowy MPC-TPA-U240-208
z kablem– Programowalny przekaźnik czasowy
– Możliwosc realizowania dowolnej funkcji czasowej
– Programowanie poprzez kabel miniUSB
– Darmowe oprogramowanie TimProg
– Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
– 8 bloków czasowych konfigurowalnych od 100ms do 100h
– Montaż na szynie DIN 35mm
– Obudowa modułowa 17,5mm
– 2 styki przełączne 8A

Jest to programowalny układ czasowy oznaczony kodem MPC-TPA-U240-xxx, w którym realizowana funkcja czasowa jest definiowana przez użytkownika i ładowana do przekaźnika programowalnego przy pomocy aplikacji TimProg. Dostępne są w wykonaniach 1P/16A (…-116) lub 2P/8A (…-208). Jest to pierwsze tego typu urządzenie na rynku.

Wyposażony jest w 8 niezależnie konfigurowalnych bloków czasowych, 9 bloków warunkowych oraz 18 sekcji zmiany stanu przekaźnika wykonawczego R. Uniwersalna struktura programowa pozwala w prosty i szybki sposób konfigurować funkcje czasowe oraz sekwencyjne zdefiniowane przez użytkownika. Umożliwia to implementacje schematów działania niedostępnych w typowych przekaźnikach czasowych. Ładowanie programu do przekaźnika realizowane jest poprzez złącze USB z wykorzystaniem aplikacji PC. Stan przekaźnika oraz informacja o odmierzaniu czasu wskazywana jest przy pomocy dwóch diod LED.

Programowalny przekaźnik czasowy MPC-TPD-U240-205
MPC-TPD-U240-205Podwójny programowalny przekaźnik czasowy przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła zasilania AC lub DC o napięciu od 12 do 240V. Posiada możliwość zdefiniowania dwóch niezależnych, działających równolegle programów czasowych. Każdy program wyposażony jest w 8 niezależnie konfigurowalnych bloków czasowych, 9 bloków warunkowych oraz 18 sekcji zmiany stanu przekaźników wykonawczych. Uniwersalna struktura programowa pozwala w prosty i szybki sposób konfigurować funkcje czasowe oraz sekwencyjne zdefiniowane przez użytkownika, dając możliwość implementacji schematów działania niedostępnych w typowych przekaźnikach czasowych. Ładowanie programu do przekaźnika realizowane jest poprzez  złącze USB z wykorzystaniem aplikacji PC.

Aplikacja TimProg do programowania przekaźnika programowalnego jest bezpłatna i dostępna na stronie internetowej. Dostępna jest również instrukcja programowania i pracy z aplikacją TimProg. Elastyczna struktura programowa pozwala na prostą i szybką implementację zarówno standardowych, jak i nietypowych funkcji czasowych, umożliwiając budowę układów sterowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Zastosowanie interfejsu USB pozwala na programowanie przekaźnika przy pomocy standardowego kabla mini-USB, ułatwiając i minimalizując tym samym koszty uruchomienia urządzeń końcowych.tabela_TPA_2

Widok oprogramowania TimProg

tabela_TPA_3 

KONTAKT

Oddział w Warszawie tel: (22) 632-24-45
Oddział w Łomiankach tel: (22) 751-99-39
kacperek@kacperek.pl

Dział handlowy pracuje w godzinach 7.00-15.30.

Możliwy jest odbiór zamówień z oddziału w Łomiankach poza godzinami pracy działu handlowego po uprzednim uzgodnieniu z handlowcem prowadzącym zamówienie. Brak wcześniejszego uzgodnienia może spowodować, że towar nie będzie przygotowany do odbioru.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

DOŁĄCZ DO NAS

© 2018 Kacperek | All rights reserved. | Wykonanie: Goldkey
TOP